TilbageFrem

Arrangementer

Vis som kalenderVis som liste

14-01-2020  til  14-01-2020Filter 

14-01-2020
Årsmøde

Region Midtsjælland holder årsmøde tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19:30 i Store Merløse hallen, Holbækvej 34, 4370 St. Merløse.

 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet bedes sendes til regionslederen senest 14 dage før mødet (senest 31. december 2019). 

 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter § 15, stk. 12.

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Valg af mindst 2 stemmetællere

4.      Regionslederens beretning til godkendelse

5.      Regionsledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge (ansvarsfritagelse), samt budget for 2020

6.      Valg af medlemmer og suppleanter til regionsledelsen. Der vælges fire medlemmer og to suppleanter.
 

Fra regionsledelsen er følgende på valg:

 
Jill Grenaae

Modtager genvalg
 
Jane Jørgensen

Modtager genvalg

 

Mette Jørgensen

Modtager genvalg

 

Charlotte Stentoft Nielsen

Modtager genvalg

 

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant

8.      Behandling af indkomne forslag

9.      Eventuelt 

 

Kandidater til regionsledelsen skal være regionslederen i hænde senest 20. december 2019.

Hvis der ved fristens udløb den 20. december ikke er opstillet det nødvendige antal kandidater, vil supplerende valg finde sted på årsmødet (jfr., vedtægternes § 15 stk. 4.)

StedSt. Merløse Hallen
Kørselsvejledning
 
Tirsdag kl.19.30
 
RegionslederCherie Birch Rotbøl
Tlf. 20848535
Send email til kontaktperson
TilbageFremVis som kalenderVis som liste

14-01-2020  til  14-01-2020Filter 

Dansk Retriever Klub - Region Midtsjælland